Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 kwietnia 2013

ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ALUMAST ALU NC NWZA ws. zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji za zgodą RN.
ASSECOSLO ACS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 euro na akcję.
ASTARTA AST GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
CEDC CDC GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
DXD DXD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru oraz zmiany statutu.
EKO EKO GPW Wykluczenie spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ERS ERS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r. oraz pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
ESTAR EST GPW WZA
KREC KRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MWTRADE MWT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
POSITIVE POS NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RCUNION RCU NC Publikacja raportu za 2012 rok.
REDAN RDN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty osiągniętego/ej w roku obrotowym 2012, emisji obligacji zamiennych, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu.
S4E S4E NC Publikacja raportu za 2012 rok.
TVN TVN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.