Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 sierpnia 2012

PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
AGORA AGO GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
CERABUD CER NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,29 zł na akcję.
DXD DXD NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENELMED ENE GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
FORTE FTE GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
I3D I3D NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KME KME NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PCCEXOL PCX GPW Debiut spółki na GPW.
PCZ PCZ NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15 470 491 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
STARKDEV STR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
Berkshire Hathaway BRKA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NYSE Euronext NYX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.