Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 kwietnia 2018

DITIX DTX NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 4.000.000 akcji serii B, 5.000.000 akcji serii C.
KME KME NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zmiany statutu.
LSTECHHOM LSH NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii K w ramach wykonywania prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 33.894.437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MOLECURE MOC GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
SYNTHOS SNS GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.