Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 listopada 2016

ARTIFEX ART GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BRAS BSA NC Dzień pierwszego notowania na NC 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
DANKS DNS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
DROP DRP GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
EMPERIA EMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.978 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,12 zł na akcję.
PLAYWAY PLW GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. połączenia KOPEX S.A. z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.
RAFAMET RAF GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji serii A, 23.493 akcji serii D, 12.168 akcji serii F.