Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 lipca 2012

GRUPAAZOTY ATT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 28,34 zł na akcję.
AGORA AGO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ATLASEST ATL GPW WZA
ATSENERGY ATE NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22 i 23 ZWZA z 28.05.2012r. oraz zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 KSH czynności zarządu w związku ze wstrzymaniem emisji akcji serii B.
BIPROMET BPM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
DROP DRP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
ELEMENTAL EMT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ENELMED ENE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESKIMOS ESK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESSYSTEM ESS GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EUROMARK EMK GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
GRUPAHRC HRC NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KOMPLEKS KMS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
LABOCANNA LCN NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
MAKOLAB MLB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
POLMED POM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
REDWOOD RWD GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
SEAMASTER SMA NC WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
SEKA SEA NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRUEGS TGS NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
XSYSTEM XSM NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZUE ZUE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.