Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 stycznia 2016

DAMFINW DIN NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
ENTER ENT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GLCOSMED GLC GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia prawa poboru akcji serii G, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru w całości lub części za zgodą RN i in.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.443.596 akcji zwykłych serii A.
QUANTUM QNT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
SANWIL SNW GPW NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.