CONSOLE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 CONSOLE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 CONSOLE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
13 lipca 2024 CONSOLE Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
6 lipca 2024 CONSOLE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
4 lipca 2024 CONSOLE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
28 czerwca 2024 CONSOLE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15 maja 2024 CONSOLE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 CONSOLE Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 CONSOLE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 CONSOLE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
20 lipca 2023 CONSOLE Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
4 lipca 2023 CONSOLE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
3 lipca 2023 CONSOLE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
28 czerwca 2023 CONSOLE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15 maja 2023 CONSOLE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 CONSOLE Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 CONSOLE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 CONSOLE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 CONSOLE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 CONSOLE Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 CONSOLE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 CONSOLE Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 CONSOLE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
9 września 2021 CONSOLE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.