CONSOLE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 CONSOLE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 CONSOLE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 CONSOLE Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 CONSOLE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 CONSOLE Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 CONSOLE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
9 września 2021 CONSOLE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.