Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 czerwca 2013

ABSINVEST AIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
APOLLO APC NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 r.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy i pokrycia straty z lat ubiegłych.
ATCCARGO ATA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za 2012 rok.
AVATRIX AVT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o.
BBINWEST BBA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
BETOMAX BTX NC Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BIOMAXIMA BMX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz straty z lat ubiegłych.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BRAS BSA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru.
CFI CFI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K.
CODEMEDIA COD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A osiągniętej w roku obrotowym 2012.
COLOMEDIC CLO NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FALCON FLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
FOTA FOT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
GWARANT GWR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
IBSM IBS GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 18 września 2012 NWZA w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru.
IFSA IFR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
INVICO IVC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r.
KOFOLA KFL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach GPW, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru.
MAGELLAN MAG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok, wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji oraz zmiany zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich.
MDIENERGIA MDI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
MOLMEDICA MLD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
ORBIS ORB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OTLOG OTS GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.
PCZ PCZ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
POLFA PLF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
PROCAD PRD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCHEM PRM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
REMEDIS REM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
SPC SPC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.