CODEMEDIA

Data Spółka Wydarzenie
20 maja 2014 CODEMEDIA Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
15 maja 2014 CODEMEDIA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 CODEMEDIA NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
14 lutego 2014 CODEMEDIA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
10 stycznia 2014 CODEMEDIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 28,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SMT SA.
11 grudnia 2013 CODEMEDIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 28,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SMT SA.
18 listopada 2013 CODEMEDIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru akcji serii E, pokrycia straty i ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia z dnia 2.08.2013r., zmiany statutu.
14 listopada 2013 CODEMEDIA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CODEMEDIA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
2 sierpnia 2013 CODEMEDIA NWZA ws. przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
31 lipca 2013 CODEMEDIA Wypłata dywidendy 1,77 zł na akcję.
3 lipca 2013 CODEMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,77 zł na akcję.
1 lipca 2013 CODEMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,77 zł na akcję.
24 czerwca 2013 CODEMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A osiągniętej w roku obrotowym 2012.
15 maja 2013 CODEMEDIA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 CODEMEDIA Publikacja raportu za 2012 rok.
28 marca 2013 CODEMEDIA NWZA ws. przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.
14 lutego 2013 CODEMEDIA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
17 grudnia 2012 CODEMEDIA NWZA ws. połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
14 listopada 2012 CODEMEDIA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
17 września 2012 CODEMEDIA NWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki przejętej Mediasense Sp. z.o.o. osiągniętego w roku obrotowym 2011.
14 sierpnia 2012 CODEMEDIA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
12 lipca 2012 CODEMEDIA Wypłata dywidendy 1,37 zł na akcję.
25 czerwca 2012 CODEMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,37 zł na akcję.
21 czerwca 2012 CODEMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,37 zł na akcję.
15 maja 2012 CODEMEDIA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 CODEMEDIA WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
30 kwietnia 2012 CODEMEDIA Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 CODEMEDIA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 listopada 2011 CODEMEDIA NWZA ws. połączenia spółki Codemedia SA ze spółką Mediasense Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 CODEMEDIA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
22 sierpnia 2011 CODEMEDIA Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
13 sierpnia 2011 CODEMEDIA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
18 lipca 2011 CODEMEDIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
14 lipca 2011 CODEMEDIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
29 czerwca 2011 CODEMEDIA WZA
14 czerwca 2011 CODEMEDIA Publikacja raportu za 2010 rok.
11 maja 2011 CODEMEDIA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
6 kwietnia 2011 CODEMEDIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 kwietnia 2011 CODEMEDIA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
1 kwietnia 2011 CODEMEDIA Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
16 lutego 2011 CODEMEDIA Debiut spółki na NC.
14 lutego 2011 CODEMEDIA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.