GREENECO

Data Spółka Wydarzenie
7 października 2014 GREENECO Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
30 sierpnia 2014 GREENECO Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
23 czerwca 2014 GREENECO NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 GREENECO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 GREENECO Publikacja raportu za 2013 rok.
1 marca 2014 GREENECO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 GREENECO NWZA ws. powołania członków RN.
30 sierpnia 2013 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
28 marca 2013 GREENECO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
21 marca 2013 GREENECO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 marca 2013 GREENECO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 lutego 2013 GREENECO NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2012 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
25 września 2012 GREENECO Początek notowań spółki ANTI (ANT) pod nazwą GREENECO (GET), w związku ze zmianą firmy.
31 sierpnia 2012 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 czerwca 2012 GREENECO WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej.
15 maja 2012 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 GREENECO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
26 marca 2012 GREENECO NWZA ws. zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków RN oraz zmian w składzie RN.
29 lutego 2012 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
12 grudnia 2011 GREENECO Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2011 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
19 sierpnia 2011 GREENECO NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
16 maja 2011 GREENECO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 GREENECO WZA
20 marca 2011 GREENECO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.