FAM

Data Spółka Wydarzenie
20 lutego 2018 FAM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
10 stycznia 2018 FAM NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki.
26 października 2017 FAM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 FAM Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
4 lipca 2017 FAM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
26 czerwca 2017 FAM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na GPW i wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki.
5 czerwca 2017 FAM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
29 maja 2017 FAM NWZA ws. określenia liczby członków RN IX kadencji oraz powołania poszczególnych członków RN na IX kadencję.
16 maja 2017 FAM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
17 lutego 2017 FAM Publikacja raportu za 2016 rok.
26 października 2016 FAM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
25 października 2016 FAM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
18 października 2016 FAM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
17 października 2016 FAM Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
8 sierpnia 2016 FAM Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
8 sierpnia 2016 FAM NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
12 maja 2016 FAM Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
27 kwietnia 2016 FAM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
27 kwietnia 2016 FAM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
26 kwietnia 2016 FAM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
20 kwietnia 2016 FAM ZWZA ws. m.in. przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
18 marca 2016 FAM Publikacja raportu za 2015 rok.
3 grudnia 2015 FAM NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji zwykłych.
29 października 2015 FAM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
16 września 2015 FAM NWZA ws. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółki Cynkownia Wieluń Sp. z o.o.
7 sierpnia 2015 FAM Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
15 lipca 2015 FAM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
2 lipca 2015 FAM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
15 czerwca 2015 FAM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok.
27 kwietnia 2015 FAM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 FAM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 FAM NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 stycznia 2015 FAM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego oraz Tomasza Firczyka.
7 stycznia 2015 FAM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego oraz Tomasza Firczyka.
17 października 2014 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
30 września 2014 FAM NWZA ws. m.in. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o., Molke Sp. z o.o. oraz PWR Investment Sp. z o.o.
7 sierpnia 2014 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 lipca 2014 FAM NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 WZA z 29.05.2014 roku oraz zmian w składzie RN.
29 maja 2014 FAM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
25 kwietnia 2014 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 marca 2014 FAM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
31 października 2013 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 FAM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
14 sierpnia 2013 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
9 maja 2013 FAM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
26 kwietnia 2013 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 FAM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
23 sierpnia 2012 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
17 lipca 2012 FAM WZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych, podziału zysku netto za 2011 rok.
14 maja 2012 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 FAM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
10 kwietnia 2012 FAM NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników.
29 lutego 2012 FAM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 FAM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 FAM NWZA ws. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. oraz upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych, dokonania zmian w kapitałach własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
26 sierpnia 2011 FAM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 FAM WZA
16 maja 2011 FAM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 FAM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 FAM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.