Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 stycznia 2015

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.
AUTOSPA ASP NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
CZARNKOW BRO NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
EMPERIA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.976 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAGELLAN MAG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.239 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VIDIS VDS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.