Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 stycznia 2022

BIGCHEESE BCS GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CARLSON CAI NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.
ENELMED ENE GPW NWZA ws. wyboru członków RN.
KOOL2PLAY K2P NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.000 akcji serii E oraz 51.215 akcji serii F.
MWTRADE MWT GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
ORZBIALY OBL GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
PBKM BKM GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
REMAK RMK GPW NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.