Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 czerwca 2021

KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
ALUMETAL AML GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 euro na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E.
KOOL2PLAY K2P NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
KREC KRC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
KRVITAMIN KVT GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
P2CHILL P2C NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
SCPFL SCP NC NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia prawa poboru.
TARCZYNSKI TAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELIANI TLV NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

wtorek 8 czerwca 2021

CDPROJEKT CDR GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
ALUMETAL AML GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 euro na akcję.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,432 euro na akcję.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
KGL KGL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
LETUS LET NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.
SONEL SON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.

środa 9 czerwca 2021

ASSECOBS ABS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.
CHERRY CHP NC NWZA ws. m.in. powołania członka RN.
CITYSERV CTS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,432 euro na akcję.
DGNET DGN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MARVIPOL MVP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
MFO MFO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
QUERCUS QRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
R22 R22 GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
THEDUST THD NC Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.
ULTGAMES ULG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

czwartek 10 czerwca 2021

ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DECORA DCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2020 rok.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 6,20 zł na akcję.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
MARVIPOL MVP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.
MAXCOM MXC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MENNICA MNC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
MFO MFO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ULTGAMES ULG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

piątek 11 czerwca 2021

CCC CCC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
DREWEX DRE GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
IMAGIS IMG NC Dzień pierwszego notowania na NC 500 akcji serii D, 50.202.137 akcji serii J, 5.000.000 akcji serii K.
KANCELWEC KPI NC NWZA ws. zmiany statutu, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz wyboru członka do RN.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
R22 R22 GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
TALANX TNX GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
THEDUST THD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.
TORPOL TOR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.