DGNET

Data Spółka Wydarzenie
5 listopada 2021 DGNET Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
6 sierpnia 2021 DGNET Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
9 czerwca 2021 DGNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
13 maja 2021 DGNET Publikacja raportu za 2020 rok.
12 maja 2021 DGNET Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
10 maja 2021 DGNET Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 247.278 akcji serii A2, 225.080 akcji serii B, 367.642 akcji serii C, 25.000 akcji serii D.