Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 maja 2018

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ATM ATM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLUMERANG BLU NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CAMBRIDGE CAM NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CCS CCS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CZARNKOW BRO NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za 2017 rok.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2017.
DYWILAN DYW NC Dzień wykupu akcji spółki przez J. Jakubiak Spółka z o.o. po cenie 3,93 zł za akcję.
ECHO ECH GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za 2017 rok.
EMPERIA EMP GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EXIMIT EXM NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FINVENTUR FIV NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GORENJE GRV GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GTRINITY GTY NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IIAAV IIA GPW ZWZA
INDATA IDT GPW NWZA ws. powołania członków RN.
INFOSCAN IST NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERAOLT IRL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 euro na akcję.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERNITY INT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JHMDEV JHM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
LASERMED LSR NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LOKUM LKD GPW Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDCAMP MDP NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MGMSYS MGM NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MODERNCOM MCE NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PCCINTER PCI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2017 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PROMISE PRO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SFERANET SFN NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TALEX TLX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TSGAMES TEN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.