Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 marca 2012

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FACHOWCY FAV NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
INTERCARS CAR GPW NWZA ws. wyodrębnienia w grupie kapitałowej Inter Cars S.A. działalności marketingowej poprzez zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Inter Cars S.A. zajmującej się tą działalnością - do spółki zależnej Inter Cars S.A.
MCLOGIC MCL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
MEDIANPOL MDN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C.
POSITIVE POS NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SOLAR SOL GPW Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.