Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 17 września 2015

BIOMAXIMA BMX NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
M4B M4B NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PRESTO PST NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
WDX WDX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Adobe Systems ADBE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.