INNOGENE

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
30 czerwca 2024 INNOGENE Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
28 listopada 2023 INNOGENE NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
9 listopada 2023 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
20 października 2023 INNOGENE Publikacja korekt raportów za I i II kwartał 2023 roku.
27 września 2023 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 sierpnia 2023 INNOGENE Publikacja raportu za 2022 rok.
14 sierpnia 2023 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
7 lutego 2023 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
13 stycznia 2022 INNOGENE NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
12 listopada 2021 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
1 lipca 2021 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 INNOGENE Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
2 marca 2021 INNOGENE NWZA ws. powołania członków RN.
14 lutego 2021 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
14 listopada 2020 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
1 września 2020 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 lipca 2020 INNOGENE Publikacja raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
1 czerwca 2020 INNOGENE NWZA ws. powołania członków RN.
14 lutego 2020 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 INNOGENE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 INNOGENE Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 INNOGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
29 maja 2018 INNOGENE Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 INNOGENE Publikacja raportu za 2016 rok.
30 maja 2017 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 listopada 2016 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
23 września 2016 INNOGENE NWZA ws. zmiany statutu, odwołania z funkcji członka RN, powołania nowych członków RN oraz emisji obligacji.
12 sierpnia 2016 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015.
31 maja 2016 INNOGENE Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 INNOGENE Dzień pierwszego notowania na NC 498.559 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
16 listopada 2015 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 października 2015 INNOGENE Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
12 października 2015 INNOGENE Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
9 października 2015 INNOGENE Zakończenie budowy księgi popytu. Publikacja ceny emisyjnej.
8 października 2015 INNOGENE Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
1 października 2015 INNOGENE Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
17 września 2015 INNOGENE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
5 czerwca 2015 INNOGENE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 INNOGENE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
25 czerwca 2014 INNOGENE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 lipca 2013 INNOGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
11 czerwca 2013 INNOGENE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 stycznia 2013 INNOGENE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i E.
14 listopada 2012 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
1 sierpnia 2012 INNOGENE NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu.
29 czerwca 2012 INNOGENE WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
14 czerwca 2012 INNOGENE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 INNOGENE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2012 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
17 listopada 2011 INNOGENE NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami zarządu.
14 listopada 2011 INNOGENE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 INNOGENE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 czerwca 2011 INNOGENE WZA
6 czerwca 2011 INNOGENE Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 INNOGENE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 lutego 2011 INNOGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
9 lutego 2011 INNOGENE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 lutego 2011 INNOGENE Debiut spółki na NC.