Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 marca 2021

ABPL ABE GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
IMS IMS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. powołania członków RN.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020 roku, zmiany uchwał nr 9 i 11 WZ z 9.10.2020 roku, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N" i "I", zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 WZ z 9.10.2020 roku, zmiany statutu.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.