Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 stycznia 2015

AMPLI APL GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
BBINWEST BBA NC Pierwszy dzień notowań na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FABRFORMY FFO NC NWZA ws. zniesienie dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
FAM FAM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego oraz Tomasza Firczyka.
GCINVEST GCI NC NWZA ws. wynagradzania nowych członków RN oraz zmian w składzie RN.
GEOINVENT GEO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii B z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich oraz zmiany statutu.