Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 maja 2021

SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,0275 euro na akcję.

wtorek 4 maja 2021

AVATRIX AVT NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MBFGROUP MBF NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ROPCZYCE RPC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
SANTANDER SAN GPW Wypłata dywidendy 0,0275 euro na akcję.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

środa 5 maja 2021

ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 0,20 USD za akcję tj. łącznie 11.100.000 USD.
CDA CDA NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
GAMFACTOR GIF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
INTROL INL GPW NWZA ws. połączenia INTROL Spółka Akcyjna i PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
OZECAPITAL OZE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,67 zł na akcję.
PEPCO PCO GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
QUARTICON QON NC NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
REMAK RMK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

czwartek 6 maja 2021

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ALTUSTFI ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BLIRT BLR NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.000 akcji serii F oraz 5.000 akcji serii G.
EUROHIT ERH NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
FARM51 F51 NC Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FENGHUA FGT GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
JJAUTO JJO GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwał nr 22 i 23 ZWZ z 5 lipca oraz zmiany statutu.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
P2CHILL P2C NC 0 Publikacja raportu za 2020 rok.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,67 zł na akcję.
PEIXIN PEX GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
PEPCO PCO GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
VERCOM VRC GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B oraz 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 16 zł na akcję.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

piątek 7 maja 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
BIK BIK GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
CCENERGY CCE GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
STARWARD STA NC Dzień pierwszego notowania na NC 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
VENTUREIN VTI GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020 oraz kontynuowania istnienia spółki.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

sobota 8 maja 2021

EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

niedziela 9 maja 2021

ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.