FENGHUA

Data Spółka Wydarzenie
6 maja 2021 FENGHUA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
6 listopada 2014 FENGHUA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.055.641 akcji zwykłych na okaziciela.
23 października 2014 FENGHUA Zakończenie budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
17 października 2014 FENGHUA Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.