Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 lutego 2021

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
AQUATECH AQT NC Zakończenie zapisów na akcje serii D.
KOOL2PLAY K2P NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 150.000 akcji serii A2, 178.000 akcji serii B, 78.600 akcji serii C, 180.000 akcji serii D.
NEWAG NWG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 akcji zwykłej na okaziciela serii D.
NGGAMES NGG NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
OAT OAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 315.001 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SIMPLE SME GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.

wtorek 23 lutego 2021

SANPL SPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MABION MAB GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
POLNORD PND GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Cordia International po cenie 3,55 zł za akcję.
SIMPLE SME GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

środa 24 lutego 2021

INGBSK ING GPW Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2020 roku.
ARTERIA ARR GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IMPERA IMP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Januarego Ciszewskiego.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w tym świadczącego usługi pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zmian w statucie.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Lloyds Banking Group LLOY.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

czwartek 25 lutego 2021

PEKAO PEO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ANSWEAR ANR GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ELEMENTAL EMT GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z udzieleniem spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MBANK MBK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.757 akcji zwykłych na okaziciela.
Anglo American AAL.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
Salesforce.com CRM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

piątek 26 lutego 2021

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
4FUNMEDIA 4FM GPW NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.
ALIOR ALR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ANSWEAR ANR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C, 1.841.000 akcji serii D.
APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
AWBUD AWB GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Maji Sp. z o.o. po cenie 1,08 zł za akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z członkami RN oraz zmiany statutu.
BNPPPL BNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CDA CDA NC Publikacja raportu za 2020 rok.
IDH IDH NC Scalenie akcji w stosunku 800:1.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
INTERSPPL IPO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.000 akcji serii A oraz 3.750.000 akcji serii H.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NETIA NET GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.
PGO PGO GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności wierzycieli będących stronami Umowy Pomiędzy Wierzycielami, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SYNEKTIK SNT GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
VENTUREIN VTI GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

niedziela 28 lutego 2021

AVATRIX AVT NC Publikacja raportu za 2020 rok.
INWESTPL INW NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części związanej z prowadzeniem działalności mediowej, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.