Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 lutego 2021

PEKAO PEO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ANSWEAR ANR GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ELEMENTAL EMT GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z udzieleniem spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MBANK MBK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.757 akcji zwykłych na okaziciela.
Anglo American AAL.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
Salesforce.com CRM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.