Kalendarium giełdowe - WZA

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 sierpnia 2020

7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku 2019.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

wtorek 18 sierpnia 2020

08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
IMAGIS IMG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 r.
LIVECHAT LVC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku.
PBKM BKM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
PLATYNINW PIW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
R22 R22 GPW NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia liczby członków RN kolejnej kadencji (drugiej) oraz powołania członków RN.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
UNIMA U2K GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

środa 19 sierpnia 2020

AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
IMPERA IMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
PHIWIERZY PHI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
VCP VCP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
WADEX WAX GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

czwartek 20 sierpnia 2020

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A."., wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2019.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019.
EXIMIT EXM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
K2INTERNT K2I GPW ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 r.
KETY KTY GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SURFLAND SSK NC NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz zmian w składzie RN.

piątek 21 sierpnia 2020

INTERFERI INF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów i zmian w składzie RN.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
SCPFL SCP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
WIRTUALNA WPL GPW NWZA ws. powołania członka RN.

sobota 22 sierpnia 2020

INSTALKRK INK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.