Kalendarium giełdowe - WZA

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 sierpnia 2020

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A."., wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2019.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019.
EXIMIT EXM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
K2INTERNT K2I GPW ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 r.
KETY KTY GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SURFLAND SSK NC NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz zmian w składzie RN.