Kalendarium giełdowe - WZA

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 sierpnia 2020

ACREBIT ACR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ATM ATM GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
HGAMES HBG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PATFUND PFD NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz scalenia akcji.

wtorek 11 sierpnia 2020

ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
FARM51 F51 NC NWZA ws. przyjęcia pisemnej opinii zarządu uzasadniającej powody przyznania zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
FTIPROFIT FTI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

środa 12 sierpnia 2020

ARTIFEX ART GPW NWZA ws. zmiany statutu.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
CNT CNT GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
PBGAMES PBT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
REDDEV RDS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

czwartek 13 sierpnia 2020

ATLASEST ATL GPW ZWZA
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
EFIXDM EFX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

piątek 14 sierpnia 2020

INWESTPL INW NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
KBJ KBJ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
POZBUD POZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SMSKREDYT SMS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2019.