KUBOTA

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 KUBOTA Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 KUBOTA Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 maja 2024 KUBOTA Publikacja raportu za 2023 rok.
13 maja 2024 KUBOTA Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 lutego 2024 KUBOTA Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
31 października 2023 KUBOTA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 KUBOTA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 KUBOTA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
25 maja 2023 KUBOTA Publikacja raportu za 2022 rok.
11 maja 2023 KUBOTA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
10 lutego 2023 KUBOTA Dzień pierwszego notowania na NC 100.699 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 lutego 2023 KUBOTA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
21 listopada 2022 KUBOTA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 55.556 akcji serii B, 55.550 akcji serii C, 191.922 akcje serii D.