AVIASG

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2018 AVIASG Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
7 września 2018 AVIASG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 sierpnia 2018 AVIASG Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.
2 sierpnia 2018 AVIASG NWZA
31 lipca 2018 AVIASG Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.
30 kwietnia 2018 AVIASG ZWZA
15 listopada 2017 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku.
16 sierpnia 2017 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 maja 2017 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 AVIASG ZWZA
6 kwietnia 2017 AVIASG Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 listopada 2016 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku.
16 sierpnia 2016 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 AVIASG ZWZA
7 kwietnia 2016 AVIASG Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
30 kwietnia 2015 AVIASG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (pokrycia straty) za rok zakończony 31 grudnia 2014.
14 lutego 2015 AVIASG Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
30 grudnia 2014 AVIASG Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.719.444 akcji zwykłych.
14 listopada 2014 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2014 roku.
24 września 2014 AVIASG NWZA
14 sierpnia 2014 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 AVIASG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 AVIASG ZWZA
9 kwietnia 2014 AVIASG Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 AVIASG Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.000 akcji zwykłych.
20 grudnia 2013 AVIASG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2013 AVIASG NWZA
30 kwietnia 2013 AVIASG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (straty) za 2012 rok.
18 kwietnia 2013 AVIASG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
7 marca 2011 AVIASG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
3 marca 2011 AVIASG Debiut spółki na GPW.