ATSENERGY

Data Spółka Wydarzenie
17 stycznia 2014 ATSENERGY Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
14 listopada 2013 ATSENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ATSENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 ATSENERGY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
15 maja 2013 ATSENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ATSENERGY Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 ATSENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 ATSENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 ATSENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
16 lipca 2012 ATSENERGY NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22 i 23 ZWZA z 28.05.2012r. oraz zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 KSH czynności zarządu w związku ze wstrzymaniem emisji akcji serii B.
28 maja 2012 ATSENERGY WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
15 maja 2012 ATSENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ATSENERGY Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
27 kwietnia 2012 ATSENERGY Scalenie akcji w stosunku 50:1.
11 kwietnia 2012 ATSENERGY Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
20 marca 2012 ATSENERGY Publikacja raportu za 2011 rok.
9 lutego 2012 ATSENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 lutego 2012 ATSENERGY NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
9 listopada 2011 ATSENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ATSENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ATSENERGY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
27 czerwca 2011 ATSENERGY WZA
9 maja 2011 ATSENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ATSENERGY Publikacja raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 ATSENERGY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
8 lutego 2011 ATSENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
29 grudnia 2010 ATSENERGY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 września 2010 ATSENERGY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.