Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 stycznia 2020

ECHO ECH GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz powierzenia funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
ESSYSTEM ESS GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ICPGROUP ICP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KONSSTALI KST GPW Dzień wykupu akcji przez porozumienie akcjonariuszy spółki po cenie 26 zł za akcję.
TEXT TXT GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
XTPL XTP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.