Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 września 2015

ABPOL ABP NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EUCO EUC GPW Wypłata dywidendy 2,68 zł na akcję.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GCINVEST GCI NC Publikacja raportu za II kwartał 2015.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GREENX GRX GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 148.352.432 akcji zwykłych.
JRHOLDING JRH NC Początek notowań spółki JRINVEST (JRI) pod nazwą JRHOLDING (JRH), w związku ze zmianą firmy.
LETUS LET NC NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H z zachowaniem prawa poboru i in.
MED MED NC NWZA ws. powołania do RN.
MINOX MNX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PAMAPOL PMP GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii D.
PROVIDENT IPF GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,046 GBP na akcję.