Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 stycznia 2017

ALEJA ALS NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APLISENS APN GPW NWZA ws. sposobu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016, przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019, zmiany statutu,zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
GENERGY GNR NC NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
JWA JWA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
UNICREDIT UCG GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
UNIFIED UFC NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
AT&T T.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2016 rok.
Boeing BA.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
eBay EBAY.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Mattel MAT.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
United Technologies UTX.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.