Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 marca 2011

BPC BPC NC Publikacja raportu za 2010 rok.
CERABUD CER NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EZO EZO NC NWZA ws. przyjęcia programu opcji managerskich oraz zmian w statucie.
FUTURIS FUT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NEWWORLDN NWN GPW Dzień ustalenia prawa dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 0,22 euro na akcję.
TECHMEX TEX GPW Ostatni dzień notowań akcji spółki w związku z jej wykluczeniem z obrotu na okres 12 miesięcy.
URLOPYPL URL NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.