Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 września 2022

ALLEGRO ALE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,94 zł na akcję.
BPC BPC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,0015 zł na akcję.
BUMECH BMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
CONSTANCE CCR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
GAMEOPS GOP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MOLECURE MOC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
PBGAMES PBT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ROOFRENOV RRH NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TRAKCJA TRK GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.