Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 marca 2022

GTC GTC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TAURONPE TPE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
ALUMAST ALU NC NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
AMICA AMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
ANSWEAR ANR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ARCHICOM ARH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ASMODEV AMV NC Publikacja raportu za 2021 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BLOOBER BLO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
BOWIM BOW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CAVATINA CAV GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CCS CCS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
COALENERG CLE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CORMAY CRM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
DEBICA DBC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
DUALITY DUA NC NWZA ws. wyboru członka do RN.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za 2021 rok.
EKOOZE EKE NC Początek zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii O.
EXIMIT EXM NC Publikacja raportu za 2021 rok.
FIGENE FIG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
GRUPAEMM GEM NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
HIPOWERSA HPE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za 2021 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2021 rok.
INCUVO IVO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KANCELWEC KPI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
LUBAWA LBW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MANGATA MGT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MARVIPOL MVP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MBANK MBK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
MERA MER NC Publikacja raportu za 2021 rok.
MERCATOR MRC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
MFO MFO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MILESTONE MMD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MOBRUK MBR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
MWTRADE MWT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MW Trade S.A. i Beyondream Investments Limited.
PEPCO PCO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
POINTPACK PNT NC Publikacja raportu za 2021 rok.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2021 rok.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2021 rok.
QUERCUS QRS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RAWLPLUG RWL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.625.985 akcji zwykłych na okaziciela.
SKARBIEC SKH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRIGGO TGG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
TRUEGS TGS NC Publikacja raportu za 2021 rok.
URTESTE URT GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
VERCOM VRC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VISION VIV NC Publikacja raportu za 2021 rok.
VRFACTORY VRF NC Publikacja raportu za 2021 rok.