Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 17 marca 2022

JSW JSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
KETY KTY GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
APLISENS APN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
ATAL 1AT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
BLOOBER BLO GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 14 i 15 NWZ z dnia 6 listopada 2019 roku, wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę pożyczki członkowi zarządu i in.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2021 rok.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X oraz zmiany statutu.
GPW GPW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za 2021 rok.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
MERLINGRP MRG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku 2021/2022.
PEPEES PPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PIXELCROW PIX NC Publikacja raportu za 2021 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
RONSON RON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
SPYROSOFT SPR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A1, A2, B, C, D, E, F. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.