BIOPLANET

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 BIOPLANET Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
18 czerwca 2024 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
27 maja 2024 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 BIOPLANET Publikacja raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
22 września 2023 BIOPLANET Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
21 czerwca 2023 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
26 maja 2023 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 kwietnia 2023 BIOPLANET Publikacja raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
23 września 2022 BIOPLANET Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
22 sierpnia 2022 BIOPLANET Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
8 sierpnia 2022 BIOPLANET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
5 sierpnia 2022 BIOPLANET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
14 czerwca 2022 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 kwietnia 2022 BIOPLANET Publikacja raportu za 2021 rok.
7 kwietnia 2022 BIOPLANET Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
6 kwietnia 2022 BIOPLANET Dzień ostatniego notowania na GPW 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 grudnia 2021 BIOPLANET Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii D. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
3 grudnia 2021 BIOPLANET Przydział akcji.
30 listopada 2021 BIOPLANET Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.
29 listopada 2021 BIOPLANET Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów.
19 listopada 2021 BIOPLANET Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów i w transzy małych inwestorów.
18 listopada 2021 BIOPLANET Budowa księgi popytu na akcje serii D.
5 listopada 2021 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
20 sierpnia 2021 BIOPLANET Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
13 sierpnia 2021 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
6 sierpnia 2021 BIOPLANET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
5 sierpnia 2021 BIOPLANET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
22 czerwca 2021 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru.
14 maja 2021 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 BIOPLANET Publikacja raportu za 2020 rok.
12 lutego 2021 BIOPLANET Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 czerwca 2020 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
15 maja 2020 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
6 kwietnia 2020 BIOPLANET Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 BIOPLANET Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
29 lipca 2019 BIOPLANET Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
3 czerwca 2019 BIOPLANET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
31 maja 2019 BIOPLANET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
15 maja 2019 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
9 maja 2019 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
5 kwietnia 2019 BIOPLANET Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 BIOPLANET Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 maja 2018 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
15 maja 2018 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 BIOPLANET Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 BIOPLANET Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
3 listopada 2017 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
3 sierpnia 2017 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 BIOPLANET Dzień pierwszego notowania na NC 1.993.000 akcji serii A oraz 507.000 akcji serii B.
9 maja 2017 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
28 kwietnia 2017 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 BIOPLANET Publikacja raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 BIOPLANET Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
3 listopada 2016 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
9 czerwca 2016 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych.
13 maja 2016 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
24 marca 2016 BIOPLANET Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 BIOPLANET Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 BIOPLANET Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 sierpnia 2015 BIOPLANET Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
12 czerwca 2015 BIOPLANET ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
14 maja 2015 BIOPLANET Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 maja 2015 BIOPLANET Publikacja raportu za 2014 rok.
1 kwietnia 2015 BIOPLANET Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii C.