Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 marca 2022

ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2021 rok.
AERFINANC AER NC Publikacja raportu za I, II, III i IV kwartał 2021 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za 2021 rok.
FIGENE FIG NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 4 i 6 NWZ z 23 grudnia 2019 r., wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na NC oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z 21 czerwca 2021 r.
GAMFACTOR GIF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
IMMGAMES IMG NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii B oraz 685.000 akcji serii C.