PSWCAPITA

Data Spółka Wydarzenie
7 kwietnia 2014 PSWCAPITA Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych.
14 lutego 2014 PSWCAPITA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PSWCAPITA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 PSWCAPITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podziału zysku za 2012 rok.
14 sierpnia 2013 PSWCAPITA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
3 lipca 2013 PSWCAPITA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 PSWCAPITA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PSWCAPITA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PSWCAPITA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 PSWCAPITA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
18 lipca 2012 PSWCAPITA WZA ws. m.in. podziału zysku.
30 czerwca 2012 PSWCAPITA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 PSWCAPITA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 lutego 2012 PSWCAPITA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii Ł.
14 lutego 2012 PSWCAPITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PSWCAPITA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PSWCAPITA Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
25 października 2011 PSWCAPITA NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 ZWZ z 20 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
12 października 2011 PSWCAPITA Początek notowań spółki GRUPAPSW (GPH) pod nazwą PSWCAPITA (PCA), w związku ze zmianą firmy.
16 sierpnia 2011 PSWCAPITA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
8 lipca 2011 PSWCAPITA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
6 lipca 2011 PSWCAPITA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
20 czerwca 2011 PSWCAPITA WZA
23 maja 2011 PSWCAPITA Publikacja raportu za 2010 rok.
14 maja 2011 PSWCAPITA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 PSWCAPITA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 grudnia 2010 PSWCAPITA Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, K i L.