Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 listopada 2011

01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BALTONA BAL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BINARY BHX NC Debiut spółki na NC.
COLIAN COL GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach.
COPERNIC CRS NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
CORMAY CRM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DOMZDROW DMZ NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EZO EZO NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu śródrocznego za dziewięć miesięcy 2011 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GRJAGUAR GJA NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INWAZJAPC IPC NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KOMPUTRON KOM GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
MCI MCI GPW NWZA ws. zmiany uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dla zarządu do nabycia akcji własnych.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 0,58 zł na akcję.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MISPOL MIP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NICOGAMES NGS NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ORIONINV ORN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PPRICE PPR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu.
RCUNION RCU NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SSI SSI NC Publikacja raportu za VII kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SUNTECH SUN NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TVN TVN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 9 zł na akcję.
Cable and Wireless CW.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
Dell DELL.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Home Depot HD.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Wal-Mart WMT.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.