DOMZDROW

Data Spółka Wydarzenie
23 lipca 2014 DOMZDROW Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
15 maja 2014 DOMZDROW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 DOMZDROW Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 DOMZDROW Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DOMZDROW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 DOMZDROW Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 DOMZDROW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 DOMZDROW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 DOMZDROW Publikacja raportu za 2012 rok.
8 kwietnia 2013 DOMZDROW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Statutu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz powołania członków RN.
14 lutego 2013 DOMZDROW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 listopada 2012 DOMZDROW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 DOMZDROW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
11 czerwca 2012 DOMZDROW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 DOMZDROW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 DOMZDROW Publikacja raportu za 2011 rok.
15 lutego 2012 DOMZDROW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 DOMZDROW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
22 września 2011 DOMZDROW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru.
16 sierpnia 2011 DOMZDROW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
6 czerwca 2011 DOMZDROW WZA
16 maja 2011 DOMZDROW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 DOMZDROW Publikacja raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 DOMZDROW Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 DOMZDROW Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.