Cable and Wireless

Data Spółka Wydarzenie
5 listopada 2015 Cable and Wireless Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
20 maja 2015 Cable and Wireless Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
21 maja 2014 Cable and Wireless Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
21 maja 2012 Cable and Wireless Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
15 listopada 2011 Cable and Wireless Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
24 maja 2011 Cable and Wireless Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.