SSI

Data Spółka Wydarzenie
8 maja 2014 SSI Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
25 lutego 2014 SSI Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
14 lutego 2014 SSI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 listopada 2013 SSI Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
31 października 2013 SSI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2013 SSI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
15 maja 2013 SSI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
26 kwietnia 2013 SSI ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2012r.
11 marca 2013 SSI Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
4 marca 2013 SSI Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
14 lutego 2013 SSI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
14 listopada 2012 SSI Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
14 sierpnia 2012 SSI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
15 maja 2012 SSI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
30 marca 2012 SSI WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2011 roku oraz emisji obligacji.
19 marca 2012 SSI Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
14 lutego 2012 SSI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
15 listopada 2011 SSI Publikacja raportu za VII kwartał roku obrotowego 2010/2011.
31 października 2011 SSI NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 SSI Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2010/2011.
16 maja 2011 SSI Publikacja raportu za V kwartał roku obrotowego 2010/2011.
20 kwietnia 2011 SSI Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2011 SSI Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.