Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 lutego 2019

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
GPRE GPR GPW NWZA ws. udzielenia absolutorium Małgorzacie Turek jako ustępującemu członkowi Rady oraz powołania Dimitrisa Raptisa na stanowisko dyrektora wykonawczego i prezesa spółki.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.