Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

sobota 28 czerwca 2014

FABRFORMY FFO NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FABRYKAKD FKD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HYDROTOR HDR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IMPEL IPL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MUZA MZA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.