Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 stycznia 2021

IMPEL IPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nutit a.s.
LIVECHAT LVC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.
TALANX TNX GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 138,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HDI V.A.G.