Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 października 2011

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2011 roku.
PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 26 zł na akcję.
AMBRA AMB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
BIOMAX BIM NC Split akcji w stosunku 1:2.
ELSTAROIL ELS GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Koninklijke Bunge B.V.
INCANA ICA NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ORCOGROUP OPG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3 000 000 akcji spółki.
TMSBROKER TMS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.