Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 kwietnia 2024

CFG CFG NC NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.
DROZAPOL DPL GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Drozapol-Profil S.A., Wojciecha Rybkę, Grażynę Rybkę i DP Invest sp. z o.o. z 3,85 zł na 4,10 zł za sztukę.
ECNOLOGY ECN NC NWZA ws. powołania członków RN i zmiany statutu.
GETIN GTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
NOGRVDEV NGD NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.099.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
TRIGGO TGG NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz akcji serii E4 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.